اطلاع رسانی در سایت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری

دارندگان واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری

با سلام و احترام،

به اطلاع می رساند؛ براساس مفاد 5 اساسنامه صندوق و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری تا تاریخ 1396/06/31 می باشد. لذا در راستای اجرای مفاد 64 اساسنامه صندوق، از کلیه دارندگان واحدهای عادی صندوق دعوت می شود با مراجعه به شعب صندوق نسبت به ابطال واحدهای خود اقدام نمایند.
با تشکر